Giới thiệu

 • Các Điều khoản và Điều kiện quản lý việc bạn sử dụng trang web này:
 • Khi truy cập trang web này, người sử dụng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện. Nếu người sử dụng không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện hoặc bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện, vui lòng không truy cập.
 • Người sử dụng phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang web này và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã bảo đảm người sử dụng đã đủ 18 tuổi.

Giấy phép sử dụng trang web

Trừ khi có quy định khác, Grace Skincare Clinic và/hoặc nhà cung cấp bản quyền là chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ trong các trang web và các tài liệu trên trang web. Theo các giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu.

Người sử dụng có thể xem, tải về nhằm mục địch lưu trữ, và in các trang từ website cho mục đích sử dụng cá nhân, tùy thuộc vào các hạn chế nêu ra dưới đây và các mục khác trong các Điều khoản và Điều kiện.

Người sử dụng không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả đưa lên trên một trang web khác);
 • Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ cho các tài liệu của trang web;
 • Hiển thị bất kỳ tài liệu nào lấy từ trang web trước công chúng;
 • Mô phỏng, nhân bản, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web này cho mục đích thương mại;
 • Chỉnh sửa hoặc thay đổi đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web; hoặc là
 • Phân phối tài liệu lấy từ trang web (ngoại trừ nội dung cụ thể và được phép phân phối). Nội dung cụ thể được phép phân phối chỉ được lưu hành trong nội bộ công ty/ tổ chức.

Đồng ý sử dụng

Người sử dụng không được sử dụng trang web dưới các hình thức gây hại hoặc có thể gây hại hoặc làm suy giảm tính hiệu lực hoặc tính truy cập của trang web; hoặc dưới các hình thức bất hợp pháp, trái pháp luật, lừa đảo với mục đích/ hành động gây hại.

Người sử dụng không được dùng trang web để sao chép, lưu trữ, phát động, truyền đạt, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất cứ tài liệu bao gồm (hoặc lien kết với) các phần mềm gián điệp, vi-rút, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit hoặc các phần mềm độc hại khác.

Người sử dụng không được tiến hành bất cứ hệ thống hoặc hoạt động thu thập dữ liệu tự động (bao gồm scaping không giới hạn, khai phá hoặc trích xuất dữ liệu và thu hoạch dữ liệu) lien quan đến trang web này mà không có sự đồng ý trên văn bản từ Grace Skincare Clinic.

Người sử dụng không được dùng trang web này cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào mà không có sự đồng ý trên văn bản từ Grace Skincare Clinic.

Giới hạn truy cập

Một số khu vực của trang web này bị hạn chế truy cập. Grace Skincare Clinic có quyền hạn chế quyền truy cập vào các khu vực khác của trang web này, hoặc toàn bộ trang web, thuộc quyền của Grace Skincare Clinic.

Nếu Grace Skincare Clinic cung cấp cho người sử dụng một tài khoản và mật khẩu và cho phép truy cập vào khu vực hạn chế của trang web này hoặc nội dung hoặc các dịch vụ khác, người sử dụng phải đảm bảo rằng các tài khoản người dùng và mật khẩu sẽ được giữ bí mật.

Grace Skincare Clinic có thể toàn quyền vô hiệu hóa tài khoản người dùng và mật khẩu trong Grace Skincare Clinic mà không cần thông báo hay giải thích.

Nội dung người dùng

Trong các Điều khoản và Điều kiện, “nội dung người dùng” nghĩa là các tài liệu (bao gồm văn bản giới hạn, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn) mà người sử dụng gửi đến trang web với bất kỳ mục đích gì.

Người sử dụng đồng ý cho Grace Skincare Clinic sử dụng, sao chép, mô phỏng, xuất bản, dịch và phân phối rộng rãi trên toàn thế giới, không thu hồi, không độc quyền, không tiền giấy phép bản quyền các nội dung người dùng trên các phương tiện truyền thông hiện tại hoặc tương lai. Người sử dụng đồng ý cho Grace Skincare Clinic quyền được cấp phép các quyền hạn và quyền được kiện vi phạm về các quyền hạn này.

Nội dung sử dụng không được bất hợp pháp hoặc trái pháp luật, không được xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba, và không có khả năng dẫn đến các hành động pháp lý chống lại người sử dụng hoặc Grace Skincare Clinic hoặc một bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo luật áp dụng).

Người sử dụng không được đăng bất kỳ nội dung người dùng nào đang hoặc đã từng là chủ đề của bất kỳ thủ tục pháp lý bị đe dọa hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự khác đến trang web.

Grace Skincare Clinic có quyền chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào gửi đến trang web này, hoặc được lưu trữ trên các máy chủ Grace Skincare Clinic, hoặc tổ chức hoặc công bố trên trang web này.

Mặc dù các quyền hạn của Grace Skincare Clinic theo các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến nội dung của người dùng, Grace Skincare Clinic không thực hiện giám sát việc đăng các nội dung, hoặc công bố các nội dung như trên, lên trang web này.

Không bảo đảm

Trang web này được cung cấp “như là” không có bất kỳ đại diện hoặc nhà bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý. Grace Skincare Clinic không đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến trang web này hoặc các thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này.

 • Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của văn bản trên đây, Grace Skincare Clinic không đảm bảo rằng:
 • Trang web này sẽ liên tục khả dụng, hoặc khả dụng ở tất cả trang; hoặc
 • Các thông tin trên trang web này được hoàn tất, đúng, chính xác hoặc không gây hiểu nhầm.

Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành, hoặc là có nghĩa là để tạo thành, lời khuyên dưới mọi hình thức. Nếu người sử dụng cần tư vấn liên quan đến pháp lý, nên tham khảo ý kiến từ một chuyên gia thích hợp.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Grace Skincare Clinic sẽ không chịu trách nhiệm đối với người sử dụng (cho dù theo luật pháp của hợp đồng, luật dân sự hay các luật pháp khác) liên quan đến nội dung, hay sử dụng, hoặc liên quan đến trang web này:

 • Trong phạm vi mà các trang web được cung cấp miễn phí, cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp;
 • Cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả; hoặc là
 • Cho bất kỳ tổn thất kinh doanh, mất doanh thu, thu nhập, lợi nhuận hay tiết kiệm dự kiến, mất hợp đồng hoặc các mối quan hệ kinh doanh, mất uy tín hoặc danh tiếng, hoặc mất mát hoặc sự hư hỏng của thông tin hoặc dữ liệu.

Các giới hạn trách nhiệm pháp lý áp dụng ngay cả khi Grace Skincare Clinic đã được thông báo rõ ràng về các tổn thất dự kiến.

Các trường hợp ngoại lệ

Không có bất cứ điều nào từ trang web từ chối trách nhiệm sẽ loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ sự đảm bảo nào của pháp luật mà sự đảm bảo đó là trái pháp luật để loại trừ hoặc hạn chế; và không có bất cứ điều nào từ trang web từ chối trách nhiệm sẽ loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của Grace Skincare Clinic đối với:

 • Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất từ Grace Skincare Clinic; hoặc
 • Vấn đề bất hợp pháp hoặc trái pháp luật cho Grace Skincare Clinic để loại trừ hoặc hạn chế, hoặc tìm cách hoặc có ý định loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của mình.

Tính hợp lý

Khi sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm được nêu trong trang web từ chối trách nhiệm này là hợp lý.

Nếu người sử dụng không nghĩ rằng các Điều khoản và Điều kiện trên không hợp lý, vui lòng không sử dụng trang web này.

Các bên khác

Người sử dụng chấp nhận rằng, như một thực thể trách nhiệm hữu hạn, Grace Skincare Clinic có lợi ích trong việc hạn chế trách nhiệm cá nhân của cán bộ và nhân viên của mình. Người sử dụng đồng ý không mang lại bất kỳ khiếu nại cá nhân nào chống lại Grace Skincare cán bộ hoặc người lao động đối với bất kỳ chịu đựng tổn hại nào trong thời gian truy cập vào các trang web.

Không ảnh hưởng đến các Điều khoản và Điều kiện trên, người sử dụng đồng ý rằng những hạn chế của các bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được nêu trong trang web từ chối trách nhiệm này sẽ bảo vệ cán bộ, nhân viên, đại lý, công ty con, các chuyển nhượng và các nhà thầu phụ của Grace Skincare Clinic cũng như Công ty TNHH May Hun

Quy định không được thực hiện

Nếu bất kỳ điều khoản nào của trang web từ chối trách nhiệm này, hoặc được tìm thấy, không thể thực hiện theo pháp luật được áp dụng, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác của trang web từ chối trách nhiệm này.

Sự bồi thường

Người sử dụng đồng ý bồi thường Grace Skincare Clinic và cam kết giữ sự bồi thường cho Grace Skincare Clinic đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, công nợ và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và bất kỳ khoản tiền nào chi trả bởi Grace Skincare Clinic cho một bên thứ ba trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc tranh chấp theo lời khuyên của các cố vấn pháp lý của Grace Skincare Clinic) phát sinh hoặc gánh chịu bởi Grace Skincare Clinic, phát sinh bất kỳ do người sử dụng vi phạm bất kỳ Điều khoản  nào trong các Điều khoản và Điều kiện, hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại rằng người sử dụng đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện .

Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của Grace Skincare Clinic theo các Điều khoản và Điều kiện, nếu người sử dụng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện bằng bất kỳ cách nào, Grace Skincare Clinic có thể hành động khi thấy cần thiết để đối phó với các hành vi vi phạm, kể cả đình chỉ truy cập của người sử dụng vào trang web, cấm người sử dụng truy cập vào trang web, ngăn chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của người sử dụng truy cập vào các trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của người sử dụng để yêu cầu chặn truy cập vào trang web và/hoặc đưa ra thủ tục tố tụng của tòa án chống lại người sử dụng.

Biến thể

Grace Skincare Clinic có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện từ theo thời gian. Điều khoản và Điều kiện sửa đổi sẽ được áp dụng cho việc sử dụng các trang web này, kể từ ngày công bố các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi trên trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo người sử dụng đã quen thuộc với phiên bản hiện tại.

Chuyển giao

Grace Skincare Clinic có thể chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc thực hiện giao dịch với quyền và/hoặc nghĩa vụ của Grace Skincare Clinic theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo hoặc được sự đồng ý của người sử dụng.

Người sử dụng không có quyền chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc thực hiện giao dịch với quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện

Hiệu lực từng phần

Nếu một quy định trong các Điều khoản và Điều kiện được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác là trái pháp luật và / hoặc không thể thi hành, các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ Điều khoản trái pháp luật và / hoặc không thể thực thi sẽ là hợp pháp hoặc thực thi nếu một phần của nó đã bị xóa, phần đó sẽ được coi là bị xóa, và phần còn lại của những Điều khoản đó vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Grace Skincare Clinic liên quan đến việc sử dụng trang web này, và thay thế mọi thoả thuận trước đó trong sự tôn trọng của việc sử dụng trang web này.

Quyền lực pháp lý

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ phải chịu phán quyết của tòa án thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đăng ký và ủy quyền

Grace Skincare Clinic được đăng ký với Grace Skincare với số đăng ký là: 7255/2016 / QTG của Việt Nam

Thông tin chi tiết về Grace Skincare Clinic

Grace Skincare Clinic được đăng ký tại Việt Nam theo số đăng ký 0313805524

Grace Skincare Clinic đăng ký địa chỉ là Grace Skincare Clinic, Mayfair Suites, 102 C Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Người sử dụng có thể liên hệ với Grace Skincare Clinic qua email grace@graceskinclinic.com

Grace Skincare Clinic has a great and friendly service and that have a centrally located clinic. I highly recommend them!

Alexis Linh Ly, HCMC- Business Owner

I had a acne treatment here last month and now it's improved a lot. I must say that this place is very professional, modern equipment, especially the thoughtful doctor! I'm impressed!  

Ms Nana, HCMC, tourist

Hey guys it’s been 3 weeks since we came for our treatment. I can honestly say it’s the best I have had done.  Andrew and I look fresh without being overdone. We both had people say how refreshed we look after our holiday. Honestly they wouldn’t be saying that if they knew how much beer and yummy Vietnamese food we consumed when we were there. I can honestly say Andrew and I will be back. And I am telling all my friends how fantastic you guys are and how professional the consultation was. I have yet to find someone in Australia who is so thorough. Thank you, Kylie

Ms Kylie, HCMC, tourist

I absolutely love the ladies of Grace Skincare. I was staying in Saigon for 6 months and came here with acne and a congested skin from my travels. So happy I found them! Their prices are reasonable compared to other “expat” clinic that I went to. I bought the 10 facial package for a really good price and am really happy with the result of my skin after following all of their consultations. Acne has cleared up and now we’re focusing on my other skin concerns such as dark spots and hyperpigmentation. I highly recommend this clinic. They truly want you to walk out with skin you feel confident in. I’m going to miss this place and the ladies I got to connect with during my time here.   Amazing results · Expert facials · Great deals · Professional products ·Licensed skin care professional · Experienced skin care professionals

Deanna Hong – HCMC, Yoga Instructor

This place is amazing; they help me improve my terrible skin condition which had affected my identity, and my confidence for many years. I have been visiting Grace Clinic during summer time for the past two years, and every time I am here, they create a different program in order to fit my skin condition and my limited time. Furthermore, people from Grace Clinic always greet me with warm hearts. They once invited me to have boba tea with them which made me no longer feel like a customer but a friend which it has created a friendship overtime. I cannot stress how highly I would recommend this place. Again, they are amazing and very professional. There is one thing, you can do walk-in just fine but it would be better if you schedule the appointment so they can prepare and create the best service for you.

An Nguyen – HCMC University Student (Overseas)

10-09-2019 "I would love to thank Dr. Hun Kim Thao and her amazing staffs for helping me through a skin improving journey over an almost year while I was staying in HCM. I received acne facial and peel every other week and the service was superb! Each procedure was well explained and Dr.Thao was very attentive. I loved her holistic way of approach to improve patient's skin. Not only she prescribed very effective acne gel but also shared great tips such as reducing the amount of simple carb intake, cutting down sugar, and most importantly highlighting the importance of getting enough sleep. She even recommended a well known doctor in town who could help me with my sleeping problem. In addition, the price was very reasonable and I was very happy with all the service I got from Grace Skin Clinic. Oh Dr. Thao even asked her staff to make me a cup of tea one day as she she thought I looked overly exhausted. I was very moved. How warm hearted she is! I will definitely recommend this place to anyone who wants to check up their skin and improve their skin. Amazing place!"

Youngjoo Shin – Expat living in HCM 

Trước khi quyết định làm gì đó, mình tìm hiểu rất nhiều. Mình là người khó tính nhưng Grace Skincare Clinic đã thuyết phục được mình. Bác sĩ Thảo rất tận tâm, thăm khám kỹ, dặn dò rất cẩn thận. Nhân viên bạn nào cũng nhiệt tình, dễ thương. Máy móc hiện đại. Và 2 điều mình đánh giá cao đó là HIỆU QUẢ và DỊCH VỤ BẢO HÀNH.

Lencci Tran

Từ sau khi đến Grace Skincare Clinic da mình khoẻ lên hẳn, tình trạng mụn đở hẳn đi, từ bác sĩ cho đến nhân viên đều rất chuyên nghiệp và phục vụ rất tận tình. Dịch vụ chăm sóc Kh rất tốt, mình cảm thấy rất hài lòng khi lựa chọn dịch vụ của Grace Skin.

Nick Võ

Mình đang triệt lông bên phòng khám Grace Skincare Clini đây ạ. Mới đến có 3 lần mà thấy lông đã mọc chậm lại có hiệu quả rồi. Mà trước khi làm được bạn NV bên mình cho xem rõ tem chứng nhận và nguồn gốc của máy móc điều trị nên mình hoàn toàn yên tâm.

Ha Nhi

This is the best dermatology clinic so far. My face is glowing now!! Thanks Doctor!!

Migen DN Hamilton

Staff are friendly and helpful doctor Thao is gentle & professional . Highly recommend if you have any kind of skin problem.

GuoWei Wee

Had an amazing facial here, 100% recommend coming here to relax and unwind.

Jasmine Simson

Cung cách phục vụ cực kì tốt, Không vì khách hàng nhỏ mà phân biệt này kia. Bác sĩ và các chị ở PK ai cũng nhẹ nhàng & nhiệt tình. Đang ngâm cứu liệu trình chăm sóc da để có da xinh, mướt, mượt như các chị.

Nguyen Thi Linh

Had a very good facial treatment today in preparation for my friends wedding. It was a great recommendation

Lloyd Gold

Phòng khám và chăm sóc da tuyệt vời. Địa chỉ uy tín cho mấy bạn da bị mụn nha.

Nguyễn Vi Vân

Chưa bao giờ yên tâm & hài lòng hơn cả khi đi chăm sóc da tại nơi đâu ngoài Grace. Công việc căng thẳng cùng điều kiện thời tiết tác động liên tục, chỉ cần đến Grace, mọi vấn đề da của mình đều được giải quyết triệt để.

Natadia Ngoc Nguyen

I just had the microdermabrasion treatment and what can I say it was amazing. The grace Skincare Clinic was amazing the staff is super professional. I highly recommend if visiting Ho Chi Minh City.

Luis Rivera

The staff at the clinic are super professional and welcoming. I got a facial that was exactly what I have been looking for. I would recommend the clinic anyone who wants to get a high quality treatment.

Irina Ghughunishvili

Da em bị mẩm ngứa, xuất hiện những nốt mụn đỏ nên phải qua phòng khám Grace Skincare Clinic kiểm tra da. Được BS Thảo trực tiếp kiểm tra và tư vấn cách chăm sóc da e đã mua thuốc về làm theo đúng những chỉ dẫn của bác sĩ và hiệu quả lắm ạ. Sau 1 tuần là khỏi rồi. Cảm ơn BS.

Nguyễn Dung, Hải Dương

Em qua điều trị da tại phòng khám vài lần rồi thấy thích cái cái làm việc, tư vấn chuyên nghiệp của bên mình. Đặc biệt là hiệu quả sau điều trị mà em nhận được là điều em hài lòng nhất. Em sẽ chăm sóc da theo đúng chỉ dẫn của Bác sĩ để luôn có làn da đẹp tự tin .

Linh Giang, Tp HCM

Trước em đã đi lăn kim 2 lần rôì nhưng thấy đau lắm, may mà biết phòng khám bên mình. Nói chung maý móc ở đây rất an toàn, tem mác đầy đủ, lăn không bị đau như lần trước, bác sĩ thì hiền lắm, em hỏi đều giải đáp rất tận tình. Bác sĩ cũng tư vấn, da của em hơi yếu nên ít nhất 1,5 tháng hãy lăn kim 1 lần, đừng nên lăn quá nhiều cũng không tốt. May mà em biết được đấy, chứ hôm trước đi Spa kia họ bảo tuần lăn 1 lần vẫn tốt. Thảo nào mà mình thấy đau ơi là đau.hic

Phong Đằng, Tp HCM

Mình có bà chị gái đã điều trị nám thành công bên mình và giới thiệu cho mình . Nghe chị ấy ca ngợi nhiều lắm, mình cũng đến thử xem sao. Nói chung đúng là mọi người ở đây thật sự rất tận tình và chuyên nghiệp. Đúng là địa chỉ uy tín cho các chị em đấy ạ.

Thư Hà, Tp HCM

The best Skin care service that you are assured of delivering your entire skin! Chưa bao giờ yên tâm & hài lòng hơn cả khi đi chăm sóc da tại nơi đâu ngoài Grace. Công việc căng thẳng cùng điều kiện thời tiết tác động liên tục, chỉ cần đến Grace, mọi vấn đề da của mình đều được giải quyết triệt để như mụn ẩn, lỗ chân lông to mà không hề bị tái lại, không gian trong xanh xả stress cực kỳ, da đẹp hơn rồi mà làm việc cả tuần, chỉ mong được gọi tái khám để được tận hưởng dịch vụ tuyệt vời tại Grace, mọi vấn đề về da đến đây cứ nhẹ tênh như không ấy

Natadia Ngọc Nguyễn

Vì Tết đang đến nên mình giới thiệu Grace Skincare Clinic rất phù hợp cho việc thư giãn thải độc da cuối tuần hoặc ngay cả 1 gói trị liệu "khẩn cấp" cho làn da thô sần mịn màng trở lại. Da mình khỏe lại chỉ sau 2 tuần uống thuốc và ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ Thảo và thật ra mình chỉ tốn hơn 200,000 chi phí khám thôi. Thật tuyệt vời"

Ms.Uyen, Ho Chi Minh City

Tôi từng rất xấu hổ với mảng sẹo lớn do bị ngã hồi nhỏ và các vết  tàn nhang, vết thâm trên mặt. Tôi từng bôi rất nhiều kem che khuyết điểm để che đi sẹo mụn, vết thâm cũng như không bao giờ đủ tự tin mặc váy ngắn. Tôi có tìm hiểu về việc điều trị laser cho các vết thâm tại Grace Skincare Clinic từ một người bạn và quyết định theo hướng dẫn của bác sĩ. sau 6 lần điều trị và sử dụng thuốc, kem dưỡng như bs Thao hướng dẫn thì giờ da tôi đẹp hơn nhiều và quan trọng là trông thật sự thoáng và không có vết thâm. Thật đáng từng xu  

Laura May

Tôi nhiệt liệt giới thiệu, tôi biết người điều hành phòng khám này, họ là những người tuyệt vời

Sandra Menhart
 • :
  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 10:30 – 19:00. Chủ nhật 10:30 - 17:00
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Đặt lịch hẹn với chuyên gia về da - bác sĩ Thảo ngay hôm nay